Sedan 1980 har kvinnligt företagande endast ökat med en procentenhet och av alla företagare i Sverige är endast en fjärdedel kvinnor. För att vända på den negativa trenden och få fler kvinnor att starta och driva företag delar Froda ut stipendiet “Framtidens kvinnliga företagare”. Stipendiet på 100 000 kronor, som delas ut för första gången, fick närmare 200 ansökningar och nu kan fyra finalister presenteras: Paula Runsten, Rebaba AB, Tugce Özdeger, Datatera AB, Miranda Matti, Lexflix AB och Mona Aghai Berg, All About Music Sweden AB

https://www.mynewsdesk.com/se/froda/pressreleases/de-kan-bli-framtidens-kvinnliga-foeretagare-3235150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *